ความรู้โรคตับสำหรับประชาชน

เนื้อหาทั้งบทความหรือวิดีโอที่ทางสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้สำหรับประชาชนเกี่ยวกับโรคตับ ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฏหมายได้ เนื่องจากการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละรายมีรายละเอียดที่แตกต่างกันและข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่

1 2 3
Share This: