ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1575/1 ชั้น 4 อาคารชัยสงวน ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Tel. : 66(0)2-255-3051
Fax. : 66(0)2-255-3052
E-mail. : thasl2011@gmail.com

Share This: