แจ้งเลื่อนประชุมสามัญประจำปี 2564 สมาคมโรคตับ ฯ
แจ้งเลื่อนประชุมสามัญประจำปี 2564
สมาคมโรคตับ ฯ

 

ประกาศทุนวิจัย สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
ประกาศทุนวิจัย สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

 

ประกาศรายชื่อ
ขอบคุณผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
งานประชุม THASL 2021
พยาธิใบไม้ในตับ
พยาธิใบไม้ในตับ
(OPISTHORCHIS VIVERRINI)
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
Oral Presentation
คำแนะนำ
ที่เปราะบางและจำเป็นต้องได้รับการดูแลประคับประคอง
และการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัด
แนวทางในการดูแลผู้ป่วย COVID-19
Slider 1 - copy - copy - copy
ของงานประชุม APASL 2021
Video presentation ย้อนหลัง
Slider 1 - copy - copy - copy
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2565
APASL 2022 @Seoul, Korea
previous arrow
next arrow

HEPATOLOGY ACADEMY

General Knowledge

View

Interesting Case

View

Journal Watch

View

นายกสมาคม

ศ.นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์

นายกสมาคมโรคตับฯ คนปัจจุบัน
วาระ 2564 – 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

เผยแพร่แลกเปลี่ยนการวิจัยระหว่างสมาชิกและแพทย์ที่สนใจ

พร้อมกับให้ความรู้โรคตับแก่ประชาชน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.
นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

THASL Guideline

คำแนะนำการดูแลประคับประคองในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรในการบริบาลผู้ป่วยวิกฤตในระหว่างการแพร่ระบาด
คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19 โดย สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง)
แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย
แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี 2562
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรัง ในประเทศไทย ปี 2558
Share This: