แจ้งเตือน Deadline ส่ง Proposal
ขอทุนวิจัยจากสมาคมโรคตับฯ
Immunogenicity of an mRNA-Based COVID-19 Vaccine among Adolescents with Obesity or Liver Transplants
Circulating tumor cells as a prognostic biomarker in patients with hepatocellular carcinoma
Management of chronic hepatitis C 2022 and beyond Thailand perspectives
Journal Watch
What’s new!
Evolution of Hepatitis
from infection to treatment cure
Management
of NAFLD
Highlight from Baveno VII
Renewing Consensus in
Portal Hypertension
ภาพจากงานประชุม
THASL 2022
previous arrow
next arrow

HEPATOLOGY ACADEMY

General Knowledge

View

Interesting Case

View

Journal Watch

View

นายกสมาคม

ศ.พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข

นายกสมาคมโรคตับฯ คนปัจจุบัน
วาระ 2566 – 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

เผยแพร่แลกเปลี่ยนการวิจัยระหว่างสมาชิกและแพทย์ที่สนใจ

พร้อมกับให้ความรู้โรคตับแก่ประชาชน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.
นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

Guideline แนวทางการรักษาโรคตับ

แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง)
แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี 2562
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรัง ในประเทศไทย ปี 2558

Guideline อื่นๆ

คำแนะนำการดูแลประคับประคองในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรในการบริบาลผู้ป่วยวิกฤตในระหว่างการแพร่ระบาด
คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19 โดย สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย
Share This: