ส่วนหัว (Header)

มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค

ใส่ใน Home Banner แล้วใช้ CSS ปิดส่วนหัวหน้าแรก

@media (min-width:992px){ body.home .site-header,body.home .site-header-space {display:none;} }
Share This: