เหตุการณ์สำคัญวาระปี 2556-2557 รศ.นพ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์

แต่เดิมผมเข้าฝึกอบรม และ ศึกษาต่อต่างประเทศ ด้าน Motility ตามการวางแผนของหน่วยวิชาในขณะนั้น โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกรรณิการ์ พรพัฒน์กุล หัวหน้าหน่วย เห็นว่าวิชา Motility เป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครทำในประเทศ อาจารย์หวังว่าผมจะมาบุกเบิกด้านนี้ที่เชียงใหม่เป็นที่แรกๆของประเทศ แต่เมื่อผมกลับมา ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกรรณิการ์ พรพัฒน์กุล ก็เกษียณอายุราชการ ภาระงานด้านโรคตับที่หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มีผู้ใดสานต่อ ผมจึงอาสาเข้าไปรับงานต่อ เป็นเหตุให้ได้มาทำงานด้านโรคตับโดยไม่ได้คาดคิด ทั้งงานด้าน Motility ก็ยังทำอยู่ แต่ทำไม่ได้เต็มที่นัก เพราะขาดทั้งอุปกรณ์และกำลังคน

ผมจึงอาจเป็นคนที่แปลกสักหน่อยเนื่องจาก เป็น นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย วาระปี 2556-2557 และ นายกสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) วาระปี 2560-2561 รับทั้งภาระงานในการดูแลผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม กระทั่งได้เป็นนายกของ 2 สมาคม ใน 2 วาระที่ต่างกันไปด้วย ผมได้มาเป็นนายกของสมาคมโรคตับฯ ในวาระปี 2556 – 2557 คั่นกลางรอให้อาจารย์ทวีศักดิ์  แทนวันดี ได้เป็นนายกต่อในวาระปี 2558 – 2559 เพื่อจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th ASEAN Perspective in Liver Diseases 2016 (APLD 2016) ที่ จ. เชียงใหม่ 

ในช่วงวาระดำเนินงานของผม กิจการของสมาคมดำเนินไปได้ตามปกติ ด้วยความเกื้อหนุนของกรรมการทุกท่าน ไม่ได้มีเรื่องอะไรสำคัญ และมิได้เผชิญปัญหาใหญ่อะไร

งานหลักสำคัญที่ลุล่วง ต้องขอบคุณ อาจารย์ชินวัตร์ สุทธิวนา เลขาธิการคู่ใจในครั้งนั้นไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ภาระงานในวาระปี 2556 – 2557

 1. ปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เรื้อรังในประเทศไทย และ จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
  ในปี พ.ศ. 2557 มีการปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เรื้อรังในประเทศไทย ฉบับ ปี พ.ศ.2558 และ จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 เช่นกัน
  แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ เราทำกันเป็นคราวแรก มีแพทย์จากทุกด้านมาร่วมกันทำ โดยมีอาจารย์ธีระเป็นผู้นำที่สำคัญยิ่ง คนมาก เรื่องก็มาก แต่ก็สำเร็จไปจนได้ ซึ่งต้องขอบคุณอาจารย์ธีระอย่างยิ่ง
 2. จัดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
  จัดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 “Common and Challenging Consultation in Hepatology” ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ระยอง ทั้งนี้เป็นการเปิดตัวโรงแรมสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการเป็นครั้งแรก โชคดีที่ไม่มีอะไรขลุกขลัก การประชุมสำเร็จด้วยดี

  เราได้เชิญ Dr. Alexander J. Thompson จาก ประเทศออสเตรเลีย มาเป็นองค์ปาฐกของ Chainuvati Lecture หัวข้อ Personalized Medicine in Liver disease มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งหมด 183 คน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจริง 177 คน และ ลงทะเบียนหน้างาน 5 คน ผู้เข้าร่วมประชุมจริงรวมทั้งสิ้น 182 คน

 

 1. จัดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
  จัดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 “Personalized Medicine in Hepatology” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ระยอง ซึ่งเป็นการจัดซ้ำที่เดิม โดยกรรมการเห็นว่าสถานที่ดี ราคาไม่แพง

  ครั้งนี้ได้เชิญ Prof. Jacob George จาก ประเทศออสเตรเลีย (ชื่อฝรั่งแต่เชื้อสายอินเดีย) มาเป็นองค์ปาฐกของ Chainuvati Lecture หัวข้อ Personalized Medicine in NASH มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งหมด 167 คน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจริง 161 คน และ ลงทะเบียนหน้างาน 21 คน ผู้เข้าร่วมประชุมจริงทั้งสิ้น 182 คน

Share This: