เชิญสมาชิกและแพทย์สนใจ ร่วมประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย THASL 2021

เชิญสมาชิกและแพทย์สนใจ ร่วมประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย THASL 2021

THASL 2021 Virtual Meeting “Multidisciplinary Approach in Hepatology” 16 – 18 September 2021

Share This: