งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 8 ปี 2556 (21-23 มีนาคม 2556)

งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 8 ปี 2556 Common and Challenging Consultation in Hepatology ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา

Brochure THASL 2013.pdf

Floorplan 130301.pdf

Poster THASL 2013.pdf

Share This: