คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

🔸ขอเชิญดาวน์โหลด🔸
คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 “ฉบับประชาชน” ฉบับเต็ม
โดยทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับอีก 6 สมาคมและ 1 ราชวิทยาลัย ได้แก่ สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย💉💉

ดาวน์โหลดคำแนะนำฉบับเต็มตามลิงก์ด้านล่าง👇
https://www.idthai.org/Contents/Views/?d=!8!11!!1005!

Share This: