ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ “แนวทางการรักษา นโยบาย และสิทธิประโยชน์ ทางการจัดบริการยารักษาไวรัสตับอักเสบซีสำหรับคนไทย” ระหว่างวันที่ 9 – 19 ก.พ. 2564

เรียน สมาชิกสมาคมโรคตับ ฯ และ ผู้สนใจ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ “แนวทางการรักษา นโยบาย และสิทธิประโยชน์ ทางการจัดบริการยารักษาไวรัสตับอักเสบซีสำหรับคนไทย” ระหว่างวันที่ 9 – 19 ก.พ. 2564
โดยแบ่งผู้เข้าฟังตามภูมิภาคจำนวน 4 กลุ่ม ตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อให้แต่ละกลุ่มผู้ฟังได้ซักถามและอภิปรายข้อสงสัยกับวิทยากรอย่างเต็มที่

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ก.พ. 2564 เวลา 13:30-15:00 น. ผู้เข้าประชุมจากกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ก.พ. 2564 เวลา 13:30-15:00 น. ผู้เข้าประชุมจากภาคเหนือ

ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ก.พ. 2564 เวลา 13:30-15:00  น. ผู้เข้าประชุมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครั้งที่ 4 วันที่ 19 ก.พ. 2564 เวลา 13:30-15:00 น. ผู้เข้าประชุมจากภาคใต้

Share This: