ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม IDDF Hybrid 2021 ฟรี

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนท่านสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม IDDF Hybrid 2021 ฟรี โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2564 สมาชิกที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมนี้ สามารถส่งอีเมลแจ้งความประสงค์มาได้ที่ thasl.secretary@gmail.com เพื่อรับคู่มือการลงทะเบียนและโค้ดลงทะเบียนฟรี หมดเขตแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนในวัน พฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าโควตาหมด ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประชุม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.iddforum.com

Share This: