ขอขอบคุณผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม THASL 2021 และ เชิญรับชมคลิป rerun 90 วัน

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม THASL 2021 และขอเชิญทุกท่านที่ลงทะเบียนรับชมคลิปในระบบ VDO on Demand เป็นระยะเวลา 90 วัน
สามารถเข้าชมได้ที่ URL: https://conference.thasl.org
โดยใช้ Username และ Password ที่ท่านได้รับจากอีเมล์
Share This: