การบรรยายหัวข้อ HCV: from molecular virology to viral eradication

ขอเชิญเข้าฟังบรรยายหัวข้อ HCV: from molecular virology to viral eradication โดย Prof. Dr. Ralf Bartenschlager ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2562
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมกมลพร ชั้น 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
เปิดรับลงทะเบียนฟรี 30 ท่าน
ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
โทร. 02-255-3051 หรือ อีเมล thasl2011@gmail.com ภายในวันที่ 14 มกราคม 2563
Share This: