Coffee and Liver (2)

Coffee and Liver (2) ทำไมกาแฟจึงมีประโยชน์กับตับ? จากการศึกษาพบว่า caffeine นั้นสามารถออกฤทธิ์เป็น antagonist ต่อ adenosine receptor ของ hepatic stellate cell ซึ่งเป็น cell หลักที่ทำให้เกิด liver fibrosis และลดระดับของ transforming growth factor-β ที่มีหน้าที่สำคัญในการกระตุ้นกลไกของ liver fibrogenesis ในร่างกาย อย่างไรก็ตาม […]

Share This:

Coffee and Liver (1)

Coffee and Liver (1) กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมทั่วโลก มีการประมาณการว่าในแต่ละวันนั้นคนทั่วโลกดื่มกาแฟรวมกันมากกว่า 1 พันล้านแก้ว เป็นที่ทราบกันดีว่าสาเหตุที่กาแฟได้รับความนิยมนั้นนอกจากการดื่มเพื่อรสชาติ เพื่อกลิ่นหอมๆ หรือเป็น lifestyle ของคนรุ่นใหม่แล้ว กาแฟยังถูกจัดเป็นยาชนิดหนึ่ง เนื่องจาก caffeine ในกาแฟนั้นออกฤทธิ์เป็น CNS stimulatant ทำให้รู้สึกตื่นตัวและพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีข้อมูลจากหลายงานวิจัยที่แสดงว่าการดื่มกาแฟเป็นประจำนั้นมีประโยชน์ต่อตับ โดยจากการศึกษาพบว่าการดื่มกาแฟเป็นประจำในปริมาณที่มากกว่า 2-3 แก้วต่อวันนั้นสามารถ 1. ลดระดับค่าเอนไซม์ตับ ทั้ง serum AST, […]

Share This: