• ใบลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
• โปรแกรมการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
APASL 2017 Extended Abstract Submission Deadline November 11, 2016
APASL STC 2017 Nagasaki Abstract Submission and Pre-Registration Now Available!
• ทุนสนับสนุนการนำเสนอบทคัดย่อ (Abstract) ที่งานประชุม APASL 2017
11-15 พฤศจิกายน 2559
The Liver Meeting® 2016
@ Boston, MA
16-19 กุมภาพันธ์ 2560
APASL 2017
@ Shanghai, China
9-11 มีนาคม 2560
THASL Annual Meeting 2017
@ Hilton Hua Hin Resort & Spa
 
Visitors