• สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Travel Grant Award (APLD 2016)
• ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 10
• ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9
• APLD 2016 Roadshow, Kuala Lumpur, Malaysia
• ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา "ไวรัสตับอักเสบ มหันตภัยร้ายที่ป้องกันได้"
11-15 พฤศจิกายน 2559
The Liver Meeting® 2016
@ Boston, MA
16-19 กุมภาพันธ์ 2560
APASL 2017
@ Shanghai, China
10-12 เมษายน 2560
APASL STC 2017
@ Nagasaki, Japan
 
Visitors