• ไวรัสตับอักเสบ ซี รักษาได้ หายขาด
• ไวรัสตับอักเสบบี มีวัคซีนในการป้องกัน
• ชวนคนไทยตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค. 62 นี้ ใน 79 รพ.ทั่วประเทศ
• กิจกรรมแถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
• Coffee and Liver (2)
31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors