• ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย ภายในงาน THASL 2019
• ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม APDW 2019 ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2562 ณ เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย
• THASL 2019 Photo Gallery
• THASL 2019 program
• ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 THASL 2019
31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors