• ประกาศผลงานวิจัยเข้ารอบ Oral Presentation งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
• ข้อกำหนดการขอรับทุนสนับสนุนจากสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงานประชุม APASL 2017
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการขอรับทุนสนับสนุน การนำเสนอบทคัดย่อ (Abstract) ที่งานประชุม APASL 2017
• ใบลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
• โปรแกรมการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
16-19 กุมภาพันธ์ 2560
APASL 2017
@ Shanghai, China
9-11 มีนาคม 2560
THASL Annual Meeting 2017
@ Hilton Hua Hin Resort & Spa
10-12 เมษายน 2560
APASL STC 2017
@ Nagasaki, Japan
 
Visitors