ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2566 สมาคมโรคตับฯ

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 – 17.00 น. ณ ฮอลล์ 1 ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพ ฯ

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2566 ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว

Share This: