เลื่อนการประชุมสามัญประจำปี 2563

จากการประกาศพรก.ฉุกเฉินโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรด COVID -19

ในการนี้สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ออกไปก่อน โดยจะแจ้งกำหนดการประชุมครั้งใหม่ให้ท่านทราบภายหลัง

Share This: