เชิญสมาชิกสมาคมโรคตับ ฯ ประชุมสามัญประจำปี 2564 และ 2565

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสามัญประจําปี 2564 และ 2565

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.05 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม The Chandelier โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี

Share This: