นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา
นายกสมาคมวาระ 2562 - 25632560-2561
2558-2559
2556-2557
2554-2555
2552-2553
2549-2551
พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี์
นพ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ 
พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
APASL 2019, Manila, Philippines
@ Manila, Philippines
19-22 มีนาคม 2562
Aegastro 22nd Annual Meeting
@ Madrid, Spain
4-6 เมษายน 2562
ESGE
@ Prague, Czech Republic
 
Visitors