ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม APDW 2019 ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2562 ณ เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม APDW 2019

ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2562

ณ เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย


APDW Flyer A5_Thailand.pdf

31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors