ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ THASL 2019

THASL Annual Meeting 2019

 

Theme: Common Consultation in Hepatology

 

31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562, อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ

 

ลงทะเบียนฟรี 250 ท่าน หมดเขตลงทะเบียน 15 พฤษภาคม 2562

 


THASL 2019 registration form_r1.docx
Group Registration Form THASL 2019_r1.xlsx

31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors