ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ THASL 2019

THASL Annual Meeting 2019

 

Theme: Common Consultation in Hepatology

 

31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562, อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ

 

ลงทะเบียนฟรี 250 ท่าน หมดเขตลงทะเบียน 15 พฤษภาคม 2562

 


THASL 2019 registration form_r1.docx
Group Registration Form THASL 2019_r1.xlsx

20-24 กุมภาพันธ์ 2562
APASL 2019, Manila, Philippines
@ Manila, Philippines
19-22 มีนาคม 2562
Aegastro 22nd Annual Meeting
@ Madrid, Spain
4-6 เมษายน 2562
ESGE
@ Prague, Czech Republic
 
Visitors