ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12

ตามที่ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “Up-to-date in Hepatology” ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2560
ณ โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย มา ณ ที่นี้

 

Awards

Name

Abstract

รางวัลชนะเลิศ

แพทย์หญิงกชกร ไหมแพง

Validation of Prognostic Scores for Predicting Mortality in Patients with Acute-on-Chronic Liver Failure

รางวัลรองชนะเลิศ

แพทย์หญิงอัจฉรา เสรีไพบูลย์ทรัพย์

Validation of Thai EncephalApp in Smartphone for the Diagnosis of Covert Hepatic Encephalopathy

รางวัลชมเชย

แพทย์หญิงลัญฉรัตน์ จันท์จารุณี

The incidence of and risk factors for hepatocellular carcinoma in patients with thalassemia major and thalassemia intermedia

รางวัลชมเชย

แพทย์หญิงสิริภา  พัวศรีพันธุ์

Fasciola liver abscess: an unrecognized and fatal but curable disease

รางวัลชมเชย

นายแพทย์อานนท์ พีระกูล

Dextran, a plasma expander, offers new hope for patients with decompensated liver cirrhosis and acute kidney injury

รางวัลชมเชย

นายแพทย์ฐปนกุล เอมอยู่

Outcomes of liver transplantation for hepatocellular carcinoma beyond the Milan criteria: A systematic review and meta-analysis
22-24 มิถุนายน 2561
APASL STC on HBV,Taipei,Taiwan
@ Taipei,Taiwan
28-30 มิถุนายน 2561
APACC 2018, Hong Kong
@ Hong Kong
6-8 กรกฎาคม 2561
GIHep Singapore 2018, Singapore
@ Singapore
 
Visitors