ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12

ตามที่ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “Up-to-date in Hepatology” ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2560
ณ โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย มา ณ ที่นี้

 

Awards

Name

Abstract

รางวัลชนะเลิศ

แพทย์หญิงกชกร ไหมแพง

Validation of Prognostic Scores for Predicting Mortality in Patients with Acute-on-Chronic Liver Failure

รางวัลรองชนะเลิศ

แพทย์หญิงอัจฉรา เสรีไพบูลย์ทรัพย์

Validation of Thai EncephalApp in Smartphone for the Diagnosis of Covert Hepatic Encephalopathy

รางวัลชมเชย

แพทย์หญิงลัญฉรัตน์ จันท์จารุณี

The incidence of and risk factors for hepatocellular carcinoma in patients with thalassemia major and thalassemia intermedia

รางวัลชมเชย

แพทย์หญิงสิริภา  พัวศรีพันธุ์

Fasciola liver abscess: an unrecognized and fatal but curable disease

รางวัลชมเชย

นายแพทย์อานนท์ พีระกูล

Dextran, a plasma expander, offers new hope for patients with decompensated liver cirrhosis and acute kidney injury

รางวัลชมเชย

นายแพทย์ฐปนกุล เอมอยู่

Outcomes of liver transplantation for hepatocellular carcinoma beyond the Milan criteria: A systematic review and meta-analysis
2-5 กันยายน 2560
OESO 2017
@ Geneva, Switzerland
6-9 กันยายน 2560
APASL STC on HCV Treatment - The Real Life Results in Egypt
@ Cairo, Egypt
23-26 กันยายน 2560
The Asian Pacific Digestive Week 2017 (APDW)
@ Hong Kong
 
Visitors