สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Travel Grant Award (APLD 2016)

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Travel Grant Award  และได้รับการคัดเลือกแสดง  ผลงานแบบโปสเตอร์อิเล็คทรอนิกส์ (E-poster) ภายในงานประชุมวิชาการ The 4th ASEAN Perspective in Liver Diseases ในหัวข้อเรื่อง New paradigms in the management of liver diseases ระหว่าง วันที่ 20-23 มกราคม 2559  ณ คุ้มคำคอนเวนชั่นคอมเพล็กซ์ จังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้

 

1. Bile Acids For Chronic Hepatitis B: A Systematic Review, by Zhaolan Liu 

2. Interferon Monotherapy In Chronic Hepatitis C Infection In End Stage Renal Disease: Five Years Experience From A Tertiary Care Centre In Northern India, by  Jayant Ghosh

3. Prevalence Of Hepatitis Viruses In Patients With Acute Hepatitis And Characterization Of The Detected Genotype 4 Hepatitis E Virus Sequences In Mongolia, by  Okamoto Hiroaki

4. A Prospective Comparative Study To Access The Accuracy Of Fibroscan In Evaluating Liver Steatosis, by Jae young Jang

5. Prevalence Of Liver Cirrhosis In Mongolia Determined By Using Fibroscan Equipment, by Lkhaasuren Nemekhbaatar

6. Tuberculosis In Patients With Liver Cirrhosis: A Nepalese Study, by Dilip Sharma

7. Predictive Upper Gastrointestinal Bleeding Score (P-Ugibs) For Triaging Patients - A Multi Center Validation Study, by Celina Adraneda

8. Prevalence And Risk Factors Of Hepatitis B Infection In Pregnant Women At The Prenatal Clinic Of The University Of The Philippines- Philippine General Hospital, by Gian carlo Carpio

9. Hepatic Actinomycosis Mimicking A Neoplasm, by Dewa pakshage chula kanishka ananda Lal

10. Influence Of Host And Viral Factors On Patients With Chronic Hepatitis C Genotype 6 Treated With Pegylated Interferon And Ribavirin: A Systematic Review And Meta-Analysis, by Vo Thong31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors