ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 1st Mahidol GI Endoscopy Annual Meeting วันที่ 9-11 กันยายน 2556

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม 1st Mahidol GI Endoscopy Annual Meeting ในหัวข้อ Managing Endoscopic Complications วันที่ 9-11 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมอาทิตยาธรกิตติคุณ ชั้น 7 อาคารสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คุณพรทิพย์ โทร. 02-419- 7282-3, porntip.jinpat@gmail.com


1st GI Endoscopy Annual Meeting.pdf

31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors