พญ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ประธานฝ่ายจริยธรรม ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโรคตับ ผ่านรายการตีสิบ

พญ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ประธานฝ่ายจริยธรรม สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโรคตับ ผ่านรายการตีสิบ เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556
รายละเอียดตามลิงค์ http://youtu.be/_CG7V7kkJ64 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors