ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 8

ตามที่สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “Common and Challenging Consultation in Hepatology ระ ...

ประกาศการให้ทุนพัฒนาการวิจัยสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในไฟล์ประกอบ

...
นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ ให้สัมภาษณ์รายการพบหมอรามา ทรูวิชั่นส์ ช่อง 80

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 19:10-19:30 นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากรายการพบหมอรามา ทรูวิช ...

สมาคมโรคตับฯ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (มูลนิธิราชประชานุเคราะห์)

เนื่องจากสภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ก่อเกิดความเสียหาย ให้กับประเทศ ประชาชนและผู้คนจำนวน ...

งานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันไวรัสตับอักเสบโลก 2554

รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ CEVHAP และผู้อำนวยการสถาบันโรคทางเดินอาหารและตับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้า ...


page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors