ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา "ไวรัสตับอักเสบ มหันตภัยร้ายที่ป้องกันได้"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา "ไวรัสตับอักเสบ มหันตภัยร้ายที่ป้องกันได้" วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ ...

ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมส่งประกวดผลงานวิจัย 2557

เนื่องด้วยสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Personalized Medicine in Hepatology&rd ...

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9 ปี 2557

ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9 ปี 2557 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม ...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 1st Mahidol GI Endoscopy Annual Meeting วันที่ 9-11 กันยายน 2556

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม 1st Mahidol GI Endoscopy Annual Meeting ในหัวข้อ Managing Endoscopic Complicat ...

พญ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ประธานฝ่ายจริยธรรม ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโรคตับ ผ่านรายการตีสิบ

พญ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ประธานฝ่ายจริยธรรม สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโรคตับ ผ่านรายการตีสิบ เมื่อวันอังคารที่ 30 เ ...


page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors