ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมส่งประกวดผลงานวิจัย 2557

เนื่องด้วยสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Personalized Medicine in Hepatology&rd ...

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9 ปี 2557

ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9 ปี 2557 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม ...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 1st Mahidol GI Endoscopy Annual Meeting วันที่ 9-11 กันยายน 2556

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม 1st Mahidol GI Endoscopy Annual Meeting ในหัวข้อ Managing Endoscopic Complicat ...

พญ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ประธานฝ่ายจริยธรรม ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโรคตับ ผ่านรายการตีสิบ

พญ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ประธานฝ่ายจริยธรรม สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโรคตับ ผ่านรายการตีสิบ เมื่อวันอังคารที่ 30 เ ...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 8

ตามที่สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “Common and Challenging Consultation in Hepatology ระ ...


page: 1 2 3 4 5 6 7 8
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
APASL 2019, Manila, Philippines
@ Manila, Philippines
19-22 มีนาคม 2562
Aegastro 22nd Annual Meeting
@ Madrid, Spain
4-6 เมษายน 2562
ESGE
@ Prague, Czech Republic
 
Visitors