ข้อกำหนดการขอรับทุนสนับสนุนจากสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงานประชุม APASL 2017
...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการขอรับทุนสนับสนุน การนำเสนอบทคัดย่อ (Abstract) ที่งานประชุม APASL 2017

 


สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ ...

ใบลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
...
โปรแกรมการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
...
APASL 2017 Extended Abstract Submission Deadline November 11, 2016

More Detail : http://www.apasl2017.org/#/informa ...


page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors