ทุนสนับสนุนการนำเสนอบทคัดย่อ (Abstract) ที่งานประชุม APASL 2017
...
สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Travel Grant Award (APLD 2016)

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Travel Grant Award  และได้รับการคัดเลือกแสดง  ผลงานแบบโปสเตอร์อิเล็คท ...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 10

ตามที่สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Optimal Management of Liver Diseases” ระหว่าง ...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9

ตามที่สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Personalized Medicine in Hepatology” ระหว่าง ว ...

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา "ไวรัสตับอักเสบ มหันตภัยร้ายที่ป้องกันได้"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา "ไวรัสตับอักเสบ มหันตภัยร้ายที่ป้องกันได้" วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ ...


page: 1 2 3 4 5 6 7 8
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
APASL 2019, Manila, Philippines
@ Manila, Philippines
19-22 มีนาคม 2562
Aegastro 22nd Annual Meeting
@ Madrid, Spain
4-6 เมษายน 2562
ESGE
@ Prague, Czech Republic
 
Visitors