ทุนสนับสนุนการนำเสนอบทคัดย่อ (Abstract) ที่งานประชุม APASL 2017
...
สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Travel Grant Award (APLD 2016)

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Travel Grant Award  และได้รับการคัดเลือกแสดง  ผลงานแบบโปสเตอร์อิเล็คท ...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 10

ตามที่สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Optimal Management of Liver Diseases” ระหว่าง ...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9

ตามที่สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Personalized Medicine in Hepatology” ระหว่าง ว ...

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา "ไวรัสตับอักเสบ มหันตภัยร้ายที่ป้องกันได้"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา "ไวรัสตับอักเสบ มหันตภัยร้ายที่ป้องกันได้" วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ ...


page: 1 2 3 4 5 6 7
22-24 มิถุนายน 2561
APASL STC on HBV,Taipei,Taiwan
@ Taipei,Taiwan
28-30 มิถุนายน 2561
APACC 2018, Hong Kong
@ Hong Kong
6-8 กรกฎาคม 2561
GIHep Singapore 2018, Singapore
@ Singapore
 
Visitors