ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการขอรับทุนสนับสนุน การนำเสนอบทคัดย่อ (Abstract) ที่งานประชุม APASL 2017

 


สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ ...

ใบลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
...
โปรแกรมการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
...
APASL 2017 Extended Abstract Submission Deadline November 11, 2016

More Detail : http://www.apasl2017.org/#/informa ...

APASL STC 2017 Nagasaki Abstract Submission and Pre-Registration Now Available!

More Detail http://www.apaslstc2017nagasaki.org/prg_ ...


page: 1 2 3 4 5 6 7 8
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
APASL 2019, Manila, Philippines
@ Manila, Philippines
19-22 มีนาคม 2562
Aegastro 22nd Annual Meeting
@ Madrid, Spain
4-6 เมษายน 2562
ESGE
@ Prague, Czech Republic
 
Visitors