ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการขอรับทุนสนับสนุน การนำเสนอบทคัดย่อ (Abstract) ที่งานประชุม APASL 2017

 


สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ ...

ใบลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
...
โปรแกรมการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
...
APASL 2017 Extended Abstract Submission Deadline November 11, 2016

More Detail : http://www.apasl2017.org/#/informa ...

APASL STC 2017 Nagasaki Abstract Submission and Pre-Registration Now Available!

More Detail http://www.apaslstc2017nagasaki.org/prg_ ...


page: 1 2 3 4 5 6 7
22-24 มิถุนายน 2561
APASL STC on HBV,Taipei,Taiwan
@ Taipei,Taiwan
28-30 มิถุนายน 2561
APACC 2018, Hong Kong
@ Hong Kong
6-8 กรกฎาคม 2561
GIHep Singapore 2018, Singapore
@ Singapore
 
Visitors