ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม APDW 2019 ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2562 ณ เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย


THASL 2019 program
...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 THASL 2019
...
ขอเชิญชวนท่านสมาชิกร่วมส่งผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคตับเข้าประกวดในงาน THASL 2019
...
ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ THASL 2019


THASL Annual Meeting 2019


 page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors