ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 13

ตามที่ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “Advance in Hepatology 2018” ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ดุ ...

THASL 2018 final program
...
50 complementary registrations for THASL members at IDDF 2018
...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยประจำปี 2561
...
The 5th Myanmar GI and Liver International Scientific Meeting jointly conducted with the 5th ASEAN Perspective in Liver Diseases (APLD) 2018
...

page: 1 2 3 4 5 6
8-10 มีนาคม 2561
The 13th THASL Annual Meeting (THASL 2018)
@ Pattaya, Thailand
14-18 มีนาคม 2561
APASL 2018 – Hepatology: The Next Genre
@ The Ashok, New Delhi, India
 
Visitors