ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 8 ปี 2556, Common and Challenging Consultation in Hepatology, 21-23 มีนาคม 2556
ประมวลภาพจากงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 8 ปี 2556 Common and Challenging Consultation in Hepatology ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2556
ประชุมวิชาการประจำปี 2555, Fighting Liver Diseases in Special Conditions (15 - 17 มีนาคม 2555)
ประมวลภาพจากงานประชุมวิชาการประจำปี 2555, Fighting Liver Diseases in Special Conditions ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2555...
APASL 2011 BANGKOK (17-20 กุมภาพันธ์ 2554)
ประมวลภาพงานประชุม APASL 2011 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2554...
JDDW 2010, Yokohama (13-16 ตุลาคม 2553)
ประมวลภาพงานประชุม JDDW 2010 ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2553...
APDW 2010, Kuala Lumpur (19-22 กันยายน 2553)
ประมวลภาพงานประชุม APDW 2010 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2553...

page: 1 2 3 4
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
APASL 2019, Manila, Philippines
@ Manila, Philippines
19-22 มีนาคม 2562
Aegastro 22nd Annual Meeting
@ Madrid, Spain
4-6 เมษายน 2562
ESGE
@ Prague, Czech Republic
 
Visitors