ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 8 ปี 2556, Common and Challenging Consultation in Hepatology, 21-23 มีนาคม 2556
ประมวลภาพจากงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 8 ปี 2556 Common and Challenging Consultation in Hepatology ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2556
ประชุมวิชาการประจำปี 2555, Fighting Liver Diseases in Special Conditions (15 - 17 มีนาคม 2555)
ประมวลภาพจากงานประชุมวิชาการประจำปี 2555, Fighting Liver Diseases in Special Conditions ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2555...
APASL 2011 BANGKOK (17-20 กุมภาพันธ์ 2554)
ประมวลภาพงานประชุม APASL 2011 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2554...
JDDW 2010, Yokohama (13-16 ตุลาคม 2553)
ประมวลภาพงานประชุม JDDW 2010 ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2553...
APDW 2010, Kuala Lumpur (19-22 กันยายน 2553)
ประมวลภาพงานประชุม APDW 2010 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2553...

page: 1 2 3 4
22-24 มิถุนายน 2561
APASL STC on HBV,Taipei,Taiwan
@ Taipei,Taiwan
28-30 มิถุนายน 2561
APACC 2018, Hong Kong
@ Hong Kong
6-8 กรกฎาคม 2561
GIHep Singapore 2018, Singapore
@ Singapore
 
Visitors