สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
 
เลขที่ 1575/1 ชั้น 4 อาคารชัยสงวน ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Tel. : 66(0)2-255-3051
Fax. : 66(0)2-255-3052
E-mail. : thasl2011@gmail.comกรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  
ชื่อผู้ติดต่อ  
องค์กร/สถาบัน  
อีเมล์  
ข้อความ  ป้อนตัวอักษรที่เห็นในภาพ
 


 
2-5 กันยายน 2560
OESO 2017
@ Geneva, Switzerland
6-9 กันยายน 2560
APASL STC on HCV Treatment - The Real Life Results in Egypt
@ Cairo, Egypt
23-26 กันยายน 2560
The Asian Pacific Digestive Week 2017 (APDW)
@ Hong Kong
 
Visitors