สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
 
เลขที่ 1575/1 ชั้น 4 อาคารชัยสงวน ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Tel. : 66(0)2-255-3051
Fax. : 66(0)2-255-3052
E-mail. : thasl2011@gmail.comกรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  
ชื่อผู้ติดต่อ  
องค์กร/สถาบัน  
อีเมล์  
ข้อความ  ป้อนตัวอักษรที่เห็นในภาพ
 


 
31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors