สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
 
เลขที่ 1575/1 ชั้น 4 อาคารชัยสงวน ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Tel. : 66(0)2-255-3051
Fax. : 66(0)2-255-3052
E-mail. : thasl2011@gmail.comกรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  
ชื่อผู้ติดต่อ  
องค์กร/สถาบัน  
อีเมล์  
ข้อความ  ป้อนตัวอักษรที่เห็นในภาพ
 


 
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
APASL 2019, Manila, Philippines
@ Manila, Philippines
19-22 มีนาคม 2562
Aegastro 22nd Annual Meeting
@ Madrid, Spain
4-6 เมษายน 2562
ESGE
@ Prague, Czech Republic
 
Visitors