• งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14 ปี 2562 (31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562)

ขอเชิญชวนแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14 ปี 2562 ระหว่างวันที่  31 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562  ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ

เอกสารประกอบ: 


THASL Scientific Annual Meeting 2562_V8_22-03-62 Final.pdf
THASL 2019 registration form.pdf

31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors