• งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 13 ปี 2561 (8-10 มีนาคม 2561)

ขอเชิญชวนแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 13 ปี 2561 ระหว่างวันที่  8-10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี    

เอกสารประกอบ: 


180205 final_all (1)_compressed.pdf

31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors