• งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 8 ปี 2556 (21-23 มีนาคม 2556)

งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 8 ปี 2556 Common and Challenging Consultation in Hepatology ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปจากงานประชุม


Brochure THASL 2013.pdf
Floorplan 130301.pdf
Poster THASL 2013.pdf

20-24 กุมภาพันธ์ 2562
APASL 2019, Manila, Philippines
@ Manila, Philippines
19-22 มีนาคม 2562
Aegastro 22nd Annual Meeting
@ Madrid, Spain
4-6 เมษายน 2562
ESGE
@ Prague, Czech Republic
 
Visitors