• งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 8 ปี 2556 (21-23 มีนาคม 2556)

งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 8 ปี 2556 Common and Challenging Consultation in Hepatology ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปจากงานประชุม


Brochure THASL 2013.pdf
Floorplan 130301.pdf
Poster THASL 2013.pdf

22-24 มิถุนายน 2561
APASL STC on HBV,Taipei,Taiwan
@ Taipei,Taiwan
28-30 มิถุนายน 2561
APACC 2018, Hong Kong
@ Hong Kong
6-8 กรกฎาคม 2561
GIHep Singapore 2018, Singapore
@ Singapore
 
Visitors