คำแนะนำการใช้ยา entecavir ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

https://youtu.be/W_IQ2I-yqus22-24 June 2018
APASL STC on HBV,Taipei,Taiwan
@ Taipei,Taiwan
28-30 June 2018
APACC 2018, Hong Kong
@ Hong Kong
6-8 July 2018
GIHep Singapore 2018, Singapore
@ Singapore
 
Visitors