คำแนะนำการใช้ยา entecavir ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

https://youtu.be/W_IQ2I-yqus20-24 February 2019
APASL 2019, Manila, Philippines
@ Manila, Philippines
19-22 March 2019
Aegastro 22nd Annual Meeting
@ Madrid, Spain
4-6 April 2019
ESGE
@ Prague, Czech Republic
 
Visitors