ข้อกำหนดการขอรับทุนสนับสนุนจากสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงานประชุม APASL 2017
...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการขอรับทุนสนับสนุน การนำเสนอบทคัดย่อ (Abstract) ที่งานประชุม APASL 2017

 


สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ ...

Registration Paper : The 12th Annual Conference of Thai Association for the Study of the Liver
...
12th Annual Conference : Thai Association for Study of the Liver
...
APASL 2017 Extended Abstract Submission Deadline November 11, 2016

More Detail : http://www.apasl2017.org/#/in ...


page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 January 1970-1 June 2019
6-7 June 2019
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 June 2019
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors