• ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 13
• THASL 2018 Photo Gallery
• THASL 2018 final program
• 50 complementary registrations for THASL members at IDDF 2018
• ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยประจำปี 2561
8-10 March 2018
The 13th THASL Annual Meeting (THASL 2018)
@ Pattaya, Thailand
14-18 March 2018
APASL 2018 – Hepatology: The Next Genre
@ The Ashok, New Delhi, India
 
Visitors